lozko

Łóżko do intensywnej opieki medycznej dostarczane przez firmę KLASTMED wyposażone w precyzyjny, zaawansowany system pomiaru wagi oraz funkcję przechyłów bocznych. System pomiaru wagi pozwala na dokładny pomiar masy ciała pacjenta we wszystkich pozycjach łóżka, archiwizację danych oraz ich prezentację na wykresach. Precyzyjny system pomiaru wagi o bardzo niskiej tolerancji błędu odnotowuje nie tylko całkowitą wagę pacjenta, ale także wszelkie zmiany wagi podczas pobytu w szpitalu, co jest przedstawiane na dwóch elektronicznych wyświetlaczach. Dokładność pomiaru jest niezależna od pozycji pacjenta. System posiada możliwość archiwizacji pomiarów w pamięci.

Dzięki systemowi przechyłów bocznych łóżko zmniejsza ryzyko występowania odleżyn u pacjentów. Wspiera też terapię pacjentów po operacjach układu oddechowego oraz po operacjach urologicznych. Przechyły boczne ułatwiają również pielęgnację pacjenta, eliminując czynniki uciążliwe dla personelu medycznego (np. przy podnoszeniu cięższych pacjentów).