Szanowni Państwo,


     w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
w myśl których będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE - dalej tzw. RODO. Tym samym realizując obowiązekinformacyjny chcemy zakomunikować Państwu kilka ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzaniaprzez naszą firmę Państwa danych osobowych.
 
 1. Administrator danych osobowych.Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będąprzetwarzane Państwa dane jest firma KLASTMED Grzegorz Żuchnik z siedzibą przy ul. Pogodnej 50A, lok.7,20-337 Lublin, tel./fax: 81 44 10 420, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Cele i podstawy przetwarzania danychosobowychPosiadane dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, zaś ich podanie miałocharakter dobrowolny. Państwa dane nie są udostępniane firmom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji, gdy jest toniezbędne do zrealizowania usług w zakresie: 
  • sprzedaży produktów i usług oferowanych przez naszą firmę;
         
  • nawiązywania i podtrzymywania współpracy;         
  • prowadzenia korespondencji;
           
  • zawarcia ,wykonywania i rozliczania umów handlowych;
         
  • rozpatrzenia reklamacji;
           
  • dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
           
  • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 3. Okres przetwarzania danychosobowych.Okres ten uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane będąprzechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:         
  • przepisy prawa, które mogą obligować firmę KLASTMED do przetwarzania danych przez określny czas
           (np. ustawa o rachunkowości);         
  • okres, przez jaki są świadczone usługi;
           
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
           
  • okres, na jaki została udzielona zgoda.

 4. Odbiorcy danych osobowych.Informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty współpracujące z naszą firmą, a mianowiciepodmioty realizujące na naszą rzecz usługi:         
  • informatyczne;
           
  • kurierskie;
           
  • pocztowe;
           
  • transportowe;
           
  • prawne;
           
  • księgowe;
           
  • oraz podmioty którym mamy obowiązek przekazywanie danych na gruncie obowiązujących przepisów
   prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście tylko wtedy        gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 5. Państwo trzecie i organizacje międzynarodowe.Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 6. Profilowanie.Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Prawa osób, których dane dotyczą.Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:       
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ichkopii;
         
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoichdanych;
         
  • prawo do usunięcia danych,
         
  • prawo do ograniczenia przetwarzaniadanych,
         
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniadanych,
         
  • prawo do przenoszenia danych,
         
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Firma KLASTMED nie zamierza przechowywać i korzystać z danych osobowych wbrew Państwa woli.
Jednocześnie informujemy, że jeżeli nie życzycie sobie Państwo otrzymywać od firmy KLASTMED informacjihandlowych i marketingowych, możecie w dowolnym momencie poinformować nas o tym kontaktując się z namipoprzez: e-mail klastmed@klastmed.p lub fax.: +48 81 44 10 420 lub listownie na adres firmy.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, które miało miejsce przedjej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwośćotrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowychi ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez firmę KLASTMED i podmioty trzecie na podany adrese-mail lub adres firmy lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.
Jeśli potwierdzają Państwo status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać na tego maila.
Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w temaciemaila należy wpisać dokładnie "Wycofanie zgód".
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierowaćna adres administratora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Dane osobowe".
Staramy się, aby nasze działania marketingowe i handlowe były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały Państwaoczekiwaniom i potrzebom, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nasinformacji.

Z poważaniem:Administrator – Firma KLASTMEDGrzegorz Żuchnik